Niečo o nás


Sme Miňo a Miška Krajčovičovi zo Senca. Miňo bývalý koordinátor komunitného centra v Armáde spásy a Miška bývalá učiteľka angličtiny.. Ako rodičia počas "covidových" rokov sme si uvedomili, že najväčšími obeťami tohto ťažkého obdobia boli práve deti. Technológie, na ktorých stále trávia príliš veľa času, nahradili ich skutočný svet, čo prináša do ich životov obrovský negatívny vplyv. GenZ a Gen Alpha - deti narodené po roku 2000 a po roku 2010 majú väčšie problémy s alergiami, obezitou a zdravotnými a psychickými problémami spojenými s nadmerným používaním techniky. A nemohli sme sa viac na to len tak pozerať. A tak koncom roka 2021 sa s Božou pomocou zrodil nápad s názvom HopeStreet – bezpečné "miesto" pre deti, kde môžu robiť niečo užitočné, niečo kreatívne, učiť sa zručnosti, byť súčasťou tímu, komunity, miesto s názvom HopeStreet.

Obaja sme odišli zo zamestnania, a tak môžeme deťom organizovať pravidelné voľnočasové aktivity počas celého týždňa. S podporou skupiny priateľov sme vykročili vo viere a dôverovali Bohu, že sa postará o všetko, čo budeme potrebovať. Nech deti môžu pracovať s drevom a naučiť sa tesárskym zručnostiam, stať sa súčasťou hudobného tréningu a vyskúšať si, aké je to hrať s kapelou, tráviť dlhé večery pri vode chytaním malých dravcov, či zúčastniť sa množstva športových aktivít. V spolupráci s Evanjelickou cirkvou v Senci cez víkend organizujeme netradičné bohoslužby zrozumiteľné pre mladých (a všetkých čo sa mladými cítia). Naším cieľom je vybudovať spoločenstvo tých, ktorých nádej je v Ježišovi Kristovi a ktorí vidia svoje poslanie v prinášaní evanjelia stratenému svetu každým tvorivým spôsobom.

                    Žijeme v meste blízko Bratislavy, kde nie je ani jedno voľnočasové komunitné centrum pre deti. Napriek tomu, že psychológovia po celej krajine bijú na poplach kvôli enormnému výšeniu detských depresií, rôznych porúch, dokonca samovrážd, nevidíme, že by spoločnosť začala aktívne bojovať proti tomuto fenoménu. Práve naopak počas rokov bolo i jediné štátne centrum voľného času zrušené, mestské budovy rozpredané a dnes sú k dispozícii iba komerčné priestory s veľmi vysokými nájmamy.

Ako občianske združenie zatiaľ vlastné priestory nemáme a tak každú jednu činnosť celý tento školský rok musíme prevádzkovať provizórne na rôznych miestach. Na potravinovú banku a ďalšie misíjne i šporotové aktivity, ktoré by sme chceli organizovať žiaľ priestor nemáme. Financovať také priestory sú pre nás veľká výzva, financie na to zatiaľ nemáme, no máme víziu a vieru, že Bohu nič nie je nemožné. Boh nám do srdca vložil Svoj sen a my do toho dáme všetko. 

opekačka leto 23


Ak sa chceš pridať k budovaniu tejto záchrannej sieti prosím klini na: