Vydavateľské projekty

17.07.2023

Kuchynskou rečou 

Pomôcka pre pravidelné čítanie Písma  

prvá slovenská biblická parafráza


Môžete si zdarma stiahnuť prvú pracovnú verziu Listu Filipänom a List Kološanom. Pre presné a komplexné čítanie táto pomôcka bsahuje dva preklady simultánne: parafrázovaný na ľavej strane a (najčastejšie používaný) ekumenický preklad na pravej. V textových zátvorkách sa potom nachádzajú rozšírené preklady slov a tiež premosťovacie hovorové frázy vyplývajúce z celkového kontextu pridané pre prirodzené plynutie textu. A prečo parafráza? Viac o tom v pdf formáte:

Uctievací kalendár


Kalendár 2024

Vydali sme ďalší kalendár (vo formáte A4) so špecifickým dizajnom vytvoreným tak, aby inšpiroval k tráveniu času v Božej prítomnosti. (uctievaniu, modlitbe a k čítaniu Božieho Slova).

Kalendár obsahuje zoznam sviatkov, menín, krátke modlitby a obrázky inšpirujúce k uctievaniu a biblické citáty z parafrázovaného prekladu Kuchyňskou rečou. 

Tento kalendár je určený na podporu HopeStreet. Počet kusov je obmedzený, preto v prípade záujmu prosíme zaslať email na: misaminokrajcovic@yahoo.com

Kalendár 2023

Vydali sme veľký nástenný kalendár (vo formáte A3) so špecifickým dizajnom v štýle "biblejournaling", ktorý je vytvorený tak, aby inšpiroval k tráveniu času v Božej prítomnosti. (uctievaniu, modlitbe a k čítaniu Božieho Slova).

Kalendár obsahuje: dátumy sviatkov, školských prázdnin, meninový zoznam, veľké praktické okienka na prehľadné zaznamenávanie aktivit, biblicke pasáže z hovorového prekladu The Message (z knihy Naboso vydavateľstvo Porta libri) v ženskom rode, uctievajúce fotografie a ešte extra priestor (to do list) na zapisovanie dôležitých pripomienok. Tento kalendár je určený na podporu HopeStreet. Počet kusov je obmedzený, preto v prípade záujmu prosíme zaslať email na: misaminokrajcovic@yahoo.com 

Ukážka:


Drakobijec

Prichádza éra, keď bude pre naše deti ťažšie obstáť v tlaku tohto sveta, než kedykoľvek v histórii pred tým. Preto ich vystrojenie zbraňou Božieho Slova sa stáva nevyhnutnosťou. Tvoríme knihu, kde používame najviac osvedčené formy hravého zapamätania si dlhých biblických pasáží, ktoré sa dokážu naučiť deti už od dvoch rokov. Táto kniha je určená najmä pre predškolákov a prvý stupeň základnej školy - vek, kedy je rodič hrdinom a kedy každý strávený čas s ním, je pre dieťa to, čo najviac potrebuje a po čom najviac túži.

Kniha bude obsahovať zveršované biblické pasáže s rôznymi mnemotechnickými pomôckami, akými sú ikonky, farebné texty, grafické veľké písmená na začiatku viet, tiež diskusné otázky k jednotlivým témam, či ťažšie zrozumiteľným frázam, kvízy a rôzne interaktívne aktivity, ktoré deti inšpirujú k hlbšiemu zamysleniu, aplikácii a zasadenia Božích večných právd do svojich sŕdc a myslí.

Kniha tiez bude obsahovať kvalitné a krásne obrázky biblických pasáži, ktoré bude možné vyňať a zarámovať. Strany budú dostatočné veľké, aby sa dali používať aj ako pracovný materiál pre besiedky a detské kluby.

(Momentálne sme v procese tvorenia celkového obsahu, grafického dizajnu a hľadania vydavateľa.).

Názorná ukážka: