Kuchynskou rečou

20.07.2023

  Biblická parafráza KUCHYNSKOU REČOU

interakívna pomôcka


Môžete si zdarma stiahnuť prvú pracovnú verziu Listu Filipänom a List Kološanom. Pre presné a komplexné čítanie táto pomôcka bsahuje dva preklady simultánne: parafrázovaný na ľavej strane a (najčastejšie používaný) ekumenický preklad na pravej. V textových zátvorkách sa potom nachádzajú rozšírené preklady slov a tiež premosťovacie hovorové frázy vyplývajúce z celkového kontextu pridané pre prirodzené plynutie textu. A prečo parafráza? Viac o tom v pdf formáte: