Pomoc UA rodinám i rodinám v núdzi 

15.08.2022

Keď vypukla vojna

Koncom februára, keď kvôli vojne na Ukrajine začali utekať rodiny preč z krajiny, náš lokálny zbor AC v Senci otvoril priestory bytu v podkroví modlitebne a zveril nám prácu s nimi. V spolupráci z AC v Košiciach, ktorá promptne koordinovala presun utečencov, sme poskytovali ubytovanie, stravu, šatstvo, lekárske vyšetrenia, vybavenie dokladov a každú  podporu všetkým, ktorí boli poslaní do nášho mesta. Sme vďační všetkým, ktorí v tom čase hneď zareagovali na túto akútnu potrebu a pomohli s darovaním zariadenia do (nezariadeného) bytu, šatstva, potravín a všetkého potrebného. Tiež sme vďační misíjnej organizácii Compassion in Action, vďaka ktorej finančnej zbierke sme mohli pomôcť mnohým rodinám. 

Ukrajinský festival
Ukrajinský festival

Potraviny pre núdznych

Potravinovú pomoc sa snažíme priniesť i do seneckých rodín, ktoré sa ocitli na pokraji chudoby. Organizujeme potravinové zbierky, ktoré potom rozvážame po rodiných v meste i po okolitých dedinách. Ak sa chceš zapojiť do tejto zbierky, alebo poznáš rodinu, ktorej by sa takáto pomoc zišla, napíš nám prosím

UA deti

Okrem praktickej pomoci sme medzi ukrajinskými rodinami videli veľkú potrebu medzi deťmi. Kvôli nedostaku miesta v miestych školách ostali celé mesiace bez vyučovania, preto sme sa im snažili zabezpečiť aspoň voľnočasové aktivity. Vďaka štedrým darcom sme im mohli venovať bicykle či kolobežky, tráviť s nimi čas rybárčením, rôznymi zábavnými aktivitami, či organizovaním Ukrajinského festivalu.

Vyučovanie slovenčiny 

Väčšina rodín zo Senca odišla, no zopár z nich sa rozhodlo tu ostať na trvalo. Hoci s umiestnením do škôl bol stále veľký problém, rozhodli sme sa venovať leto vyučovaniu slovenského jazyka - písaniu, čítaniu a konverzícii. Slovenčinu vyučujeme momentálne dva krát za týždeň. Keď na jeseň bude pre nich možnosť nastúpiť do školy, budú pripravené. Zároveň sme pripravení naďalej im pomáhať s doučovaním a všetkým, čo bude potrebné, 

Ukrajinský festival