Prekladáme učenícke knihy

07.11.2022

Pozri si zoznam kníh, ktoré sme doteraz preložili, a na ktorých pracujeme, možno nájdeš, čo potrebuješ. Ponúkame ich zdarma, aby mohli byť ďalej používané na misíijne účely, skupinky a učeníkovanie. 

Zoznam kníh, ktoré sme preložili: 

Uhas môj večný smäd

Satisfy my thirsty soul by Linda Dillow. 

Kniha je skvelým materiálom pre jednotlivcov i pre skupinkové štúdium. Pre mnohé z nás bola transformačná a zmenila náš život, pretože nás naučila, čo to v skutočnosti znamená uctievať Boha celým svojim životom. 

Vo worde si ju môžeš stiahnuť tu:

Spokojná

Calm my anxious heart by Linda Dillow. 

Linda strávila dlhé roky na misii v komunistickom Rumunsku a Maďarsku, v Rakúsku, dokonca i v Číne, kde sa venovala službe ženám. Kniha plná ohromných príbehov o tom, že nie vonkajšie okolnosti, ale iba naše vnútorné nastavenie a perspektíva určuje rytmus našeho života. Je to výborný študijný materiál. 

Vo worde si ju môžeš stiahnuť tu:

Cesty k moci

Paths to power by A.W. Tozer. 

Hoci písal povojnovej generácii, jeho odkaz sa uchoval akoby v časovej kapsuli a ako ušitý pre dnešnú dobu. Žil pre jediné - aby bol navrátený Boží majestát do cirkvi a aby sa cirkev vrátila tam, kde vzišla, do vôle, pôsobenia a vedenia Ducha Svätého. 

Vo worde si ju môžeš stiahnuť tu:

Poznání Svatého 

Knowlege of the Holy, A.W. Tozer

Táto kniha je manuálom každého uctievača. "Aký je Boh, ako o Ňom premýšľať, kým je pre nás - to sú tie najdôležitejšie otázky života, pretože je nemožné žiť morálne zdravo a mať vnútorné motívy čisté, ak naša predstava o Bohu je chybná. Ak chceme vrátiť duchovnú moc späť do našich životov, musíme začať premýšľať podobne, ako premýšĺa On." A.W. Tozer

Kniha sa práve prekladá, zatiaľ si ju môžeš stiahnuť v češtine v PDF tu: