RYBÁRSKY KRÚŽOK

29.08.2023

Od jari do jesene poskytuje veselá rybárska komunita zdravý pobyt v prírode a rozvíjanie dôležitých charakterových vlastností ako je trpezlivosť, vytrvalosť, ohľaduplnosť, disciplinovanosť. Odmena potom prichádza v podobe úlovku, či dobrého pocitu z neustáleho zdokonaľovania a nadobudnutých priateľstiev.

Do rybárskeho krúžku HopeStreet sa môžu prihlásiť deti od 10 rokov. 

Zvykneme rybárčiť od marca do októbra každý piatok v priaznivom počasí od 17:00 - 19:00  na Slnečných jazerách či na Striebornom jazere deti chytajú ryby s dospelým dozorom a rybárskym dohľadom. Presný začiatok krúžku v novej sezóne oznámime na FB stránke i našej webstránke.

Každé dieťa potrebuje mať udicu a detský rybársky lístok! 

Všetky info nájdete na linku rybárskeho zväzu (na rybárskom zväze je potrebné absolvovať jedno hodinové školenie):

Prihlásiť dieťa môžete na tel: 0910201020, alebo emailom: misaminokrajcovic@yahoo.com či vyplnením formulára. Tiež nás kontaktujte, ak je potrebná pomoc pri vybavovaní lístka, či pri zakúpení vhodnej udice, (taktiež vieme zapožičať udicu v prípade potreby).


V dnešnej dobe technológií, ktoré agresívne pôsobia práve naviac na naše deti, pretože sa ich mozog ešte stále vyvíja, a sú dôsledokom toho, že deti môžu strácať kontakt s komunitou, prírodou, strádať základné praktické zručností, cítiť sa nedostatoční a neschopní, nezvládajú tlak školy a požiadavky okolia. Veselá rybárska komunita ponúka podporu práve v týchto aspektoch.

Rybársky klub je zdarma, aby bol prístupný pre všetky deti. Prostredníctvom darcov sa snažíme získať udice a potrebné rybárske potreby na zapožičanie pre tých, ktorí nemajú možnosť si kúpiť. Naše aktivity financujeme najmä prostredníctvom dobrovoľného príspevku 20eur/mes na pokrytie mesačních nákladov. Detí stále pribúda a náklady rastú, preto Vám ĎAKUEJME, že sa pridáte k nám: