GITARA, BICIE, CAJOON

01.09.2023

Počas školského roka organizujeme hudobné workshopy pre deti od 10r a tinedžrov,  ktorí majú záujem naučiť sa základy popového štýlu hrania na gitare, bicích alebo sa naučiť moderné rytmy na veľmi obľúbenom hudobnom nástroji zvanom cajon (kachún). 

Pracujeme v spolupráci s mladou šikovnou dobrovoľníčkou je Emma Tagajová, vyučujúca základy hry na gitare.

Deti sú rozdelené do malých skupín (2-3)  podľa ich úrovne a vyučovacia hodinka jednej skupinkiy trvá 30 min. Vyučuje Milan Krajčovič. 

GITARA od 17:00 - 19:00

Každú stredu na Slnečné jazerá juh 416/B, Senec


BICIE A KAJON od 16:00- 18:00

Každý pondelok v Evanjelickom kostole, Senec


Kvôli kapacite je potrebné prihlásiť sa vopred:

telefonicky: 0910 201 020  

e-mailom: misaminokrajcovic@yahoo.com

alebo vyplniť formulár: 

Workshopy sú zdarma, aby boli prístupné pre všetky deti. Naše aktivity financujeme najmä prostredníctvom darov a dobrovoľného príspevku 20eur/mes na pokrytie mesačných nákladov. Pozri na: