HopeStreet Ukrajinská Škola

01.07.2022

Deti nemôžu dlhodobo ostať bez školy. Senecké školy sú predimenzované a preto sme počas prvého polroka 2022/23 poskytli provizórnu školu pre záujemcov, kým mesto Senec neotvorí plánovanú adaptačnú školu pre deti z Ukrajiny, ktoré sú doma bez vzdelávania už pól roka (nerátajúc dlhé obdobie dištančnej výučby počas pandémie), 

Štyri dni v týždni mali tri základné vyučovacie hodiny: Slovenský jazyk, Matematiku a Angličtinu. Tiež ručné práce, kreatívne aktivity a spev.

Urobili sme maximum, čo nám naše bytové, personálne aj materiálové kapacity dovolili. Školu navštevovalo 7 detí a my sme veľmi vďační za každú podporu, pracovné materiály či školské potreby. 

Žiaľ ku koncu roka 2022 sme sa dozvedeli, že sa napokon žiadna Adaptačná mestská škola pre ukrajinské deti neotvorí. A tak bolo deti potrebné umiestniť do škôl, v ktorých nebolo miesta. Božím zázrakom sa nám však podarilo mnohé z nich umiestniť a ohľadom ostatných so školami naďalej jednáme, aby od druhého pól roka boli už všetky umiestnené.

Pre deti naďalej poskytujeme mimoškolské kreatívne aktivity a doučovanie podľa potreby


Pre viac informácií, kontaktujte nás prosím telefonicky:

0910201020 alebo 0911623240

emailom: misaminokrajcovic@yahoo.com

alebo vyplňte formulár: