SPEVOKOL PRE VŠETKÝCH

21.07.2023

Pravidelný nácvik krásnych gospelových piesní s posolsvom je otvorený pre všetky vekové kategórie. Vítaný je každý, kto rád spieva.

Nie je potrebné si priniesť nič. Účasť na spevokole je bezplatná a počet je prakticky neobmedzený. Nácviky budú potom prebiehať pravidelne na tom istom mieste:  

 (okrem leta) KAŽDÝ PONDELOK v Evanjelickom kostole

od 18:00  do 19:30

tešíme sa na Vás