SPEVOKOL PRE VŠETKÝCH

20.07.2023

Pravidelný nácvik krásnych gospelových piesní s posolsvom je otvorený pre všetky vekové kategórie. Vítaný je každý, kto sa chce učiť viac-hlasy a túží sa pridať k tým, čo tiež radi spievajú.

Nie je potrebné si priniesť nič. Účasť na spevokole je bezplatná a počet je prakticky neobmedzený. Nácviky budú potom prebiehať pravidelne na tom istom mieste:  

 KAŽDÝ PONDELOK v Evanjelickom kostole

od 18:00  do 19:30

❤ Tešíme sa na vás ❤

Miška Krajčovičová a dobrovoľníci z HopeStreet